Inloggen

Artikelen

Voorgang herziening asbeststelsel - stukken n.a.v. Stakeholdersoverleg van 8 december 2023

Op 20 december jl. hebben we u geïnformeerd over het Stakeholdersoverleg SZW van 8 december 2023. Als aanvulling treft u in de bijlagen aan: PowerPoint presentatie Stakeholderbijeenkomst, Verslag Stakeholdersbijeenkomst, Kamerbrief Voortgang herziening asbeststelsel + bijlagen en een tweetal beslisnota's van SZW inzake de EU-richtlijn asbest.

Gezondheidsraad - Geen gezondheidsrisico’s door asbest in Nederlands leidingwater

De Gezondheidsraad ziet geen aanwijzingen voor een verhoogd risico op kanker door blootstelling aan asbest via leidingwater. De concentraties asbestvezels in Nederlands leidingwater zijn zeer laag en uit onderzoek in het buitenland blijkt dat er zelfs bij veel hogere concentraties geen sprake is van een verhoogd risico op bijvoorbeeld maag- en darmtumoren. De raad ziet dan ook geen aanleiding voor maatregelen. Het persbericht, onderzoeksrapport en een samenvatting van het onderzoeksrappor tzijn bijgevoegd. Bron: Gezondheidsraad.

Brandbrief VERAS Chroom-6 staalschroot

Brandbrief VERAS afzetmogelijkheden Chroom – 6 staalschroot. In deze brief wordt het probleem vanuit de slopersbranche voorgelegd aan IL&T over de afzet van dit staalschroot naar buitenlandse recycle bedrijven. Door een recentelijke wijziging vanuit IL&T, waarin Chroom-6 binnen de EVOA (Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen ) ingedeeld wordt in de lijst van oranje afvalstromen, zijn buitenlandse recycle bedrijven niet bereid om mee te werken aan de hieraan gekoppelde eisen.

Mogelijke doorstart voor PMC?

Onderzoek naar Carcinogeniteit van perfluoroctaanzuur  ( PFOA) en perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)

In een artikel, welke door  “ The Lancet Oncology” recentelijk  gepubliceerd is, wordt verwezen naar een publicatie vanuit IACR.  Hierin worden  de mogelijke carcinogeniteitwerking  van PFOA en PFOS, benoemd. Dit artikel plaatsten wij ter informatie op onze site.

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?