Inloggen

Artikelen

LAVS Stakeholdersoverleg 2 juni 2023

Op vrijdag 2 juni vond een Stakeholdersoverleg, via video conference plaats. Bijgaand treft u het goedgekeurde verslag van RWS aan.

Asbest: Raad en Parlement bereiken akkoord over nieuwe regels om werknemers te beschermen - Raad van de EU - Persmededeling 27-06-2023

Concept verslag en stukken Plenair Overleg van 22 juni 2023 in Nieuwegein

Brief namens de asbestbranche aan SZW betreffende invoering wijziging Asbeststelstel

VIA Bestuursoverleg gevalideerde Batteryspray werkmethodes in SMA-rt

Aanleiding voor dit extra overleg is de gewijzigde Batteryspray werkmethode, die inmiddels is goedgekeurd en verwerkt in SMA-rt. Het bestuur heeft van een aantal leden vragen gekregen over de gewijzigde werkmethode en of de VIA hiervan op de hoogte was. Bijgaand treft u het interne verslag aan van 17 juli jl. met bijbehorende actielijst.

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?