Inloggen

Publicaties


Haalbaarheidstoets Asbest

De subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek van de Sociaal Economische Raad (SER-GSW) start in 2022 een herhaling van de haalbaarheidstoets van Asbest. Volgens de procedures van de SER-GSW wordt binnen een periode van vier jaar de haalbaarheidstoets herhaald. De haalbaarheidstoets in Nederland zal worden opgestart nadat het definitief advies van ECHA/RAC is uitgebracht. Gekeken wordt dan of, in dit geval, de grenswaarde kan worden aangepast richting het streefrisiconiveau voor amfibool. Bij het vaststellen van de grenswaarde in 2017 is als voorwaarde gesteld dat de asbestbranche een programma zou opzetten voor de monitoring van asbest. Een dergelijk monitoringsprogramma is echter nooit van de grond gekomen, zo bleek uit navraag bij de branches.

ECHA Rapport (Eng.) 'Scientific report for evaluation of limit values for asbestos at the workplace'

ECHA Rapport 'Scientific report for evaluation of limit values for asbestos at the workplace'

Publicatie NSOB rapport "Het Asbeststelsel, Gevangen door belangen?''

De NSOB ( Nederlandse School voor Openbaar Bestuur) heeft in opdracht van de belangenorganisatie voor woningbouwcoöperaties AEDES een onderzoek uit laten voeren op de functionaliteit van het huidige asbeststelsel.

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?