Inloggen

Publicaties


Gezondheidsraad - Geen gezondheidsrisico’s door asbest in Nederlands leidingwater

De Gezondheidsraad ziet geen aanwijzingen voor een verhoogd risico op kanker door blootstelling aan asbest via leidingwater. De concentraties asbestvezels in Nederlands leidingwater zijn zeer laag en uit onderzoek in het buitenland blijkt dat er zelfs bij veel hogere concentraties geen sprake is van een verhoogd risico op bijvoorbeeld maag- en darmtumoren. De raad ziet dan ook geen aanleiding voor maatregelen. Het persbericht, onderzoeksrapport en een samenvatting van het onderzoeksrappor tzijn bijgevoegd. Bron: Gezondheidsraad.

Mededeling van SZW: uitgebrachte adviezen van het VIP en 2022 en 2023

Nieuwe EU-richtlijn asbest

Haalbaarheidstoets Asbest

De subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek van de Sociaal Economische Raad (SER-GSW) start in 2022 een herhaling van de haalbaarheidstoets van Asbest. Volgens de procedures van de SER-GSW wordt binnen een periode van vier jaar de haalbaarheidstoets herhaald. De haalbaarheidstoets in Nederland zal worden opgestart nadat het definitief advies van ECHA/RAC is uitgebracht. Gekeken wordt dan of, in dit geval, de grenswaarde kan worden aangepast richting het streefrisiconiveau voor amfibool. Bij het vaststellen van de grenswaarde in 2017 is als voorwaarde gesteld dat de asbestbranche een programma zou opzetten voor de monitoring van asbest. Een dergelijk monitoringsprogramma is echter nooit van de grond gekomen, zo bleek uit navraag bij de branches.

ECHA Rapport (Eng.) 'Scientific report for evaluation of limit values for asbestos at the workplace'

ECHA Rapport 'Scientific report for evaluation of limit values for asbestos at the workplace'

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?