Inloggen

ASCERT


Samenvatting Visiedocument Ascert 2022-2026

Besluit Beoordelingscie SC-547 aangaande asbesthoudende vensterbanken

Terugkoppeling sessie ASCERT SMArt - NS 29 juni 2020

Op 29 juni heeft ASCERT een toelichting gegeven op de stand van zaken aangaande invoer SMArt - NS. In deze sessie, waarvoor alle belanghebbende ( saneerders, inventariseerders en opdrachtgevers) zijn uitgenodigd, is een korte toelichting gegeven op de beleidskeuzes van SZW en het door TNO ontwikkelde blootstellingsmodel.

Overleg Werkkamer Proces ASCERT 6 mei 2020

Op 6 mei heeft er een Werkkamer overleg plaats gevonden In die vergaderingen zijn 4 aanvragen vanuit de CCvD besproken. De werkkamer heeft nog geen definitief standpunt in kunnen nemen over alle aanvragen. De werkkamer Proces van ASCERT vergadert 4 maal per jaar.

Overleg Werkkamer Proces ASCERT 4 februari 2020

Op 4 februari heeft er een WK overleg plaats gevonden in de nieuwe samenstelling. In dit overleg heeft de voorzitter de doelstelling en de aangepaste reglementsregels nogmaals in het kort uiteengezet. De werkkamer Proces van ACSERT vergadert 4 maal per jaar.

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?