Inloggen

Asbestdossiers

Samenvatting van deze categorie.


EPA verbiedt de meeste voorkomende vorm van kankerverwekkend asbest (bron: Washington Post)

Update - Wijzigingen EU-regelgeving en beantwoording vragen Stakeholdersbijeenkomst van 8 december 2023

Hierbij een update van het Asbestcluster van SZW. In de bijlagen de antwoorden op de vragen die nog open stonden naar aanleiding van de Stakeholdersbijeenkomst van 8 december 2023 en de wijzigingen in de EU-Richtlijn.

Voorgang herziening asbeststelsel - stukken n.a.v. Stakeholdersoverleg van 8 december 2023

Op 20 december jl. hebben we u geïnformeerd over het Stakeholdersoverleg SZW van 8 december 2023. Als aanvulling treft u in de bijlagen aan: PowerPoint presentatie Stakeholderbijeenkomst, Verslag Stakeholdersbijeenkomst, Kamerbrief Voortgang herziening asbeststelsel + bijlagen en een tweetal beslisnota's van SZW inzake de EU-richtlijn asbest.

Gezondheidsraad - Geen gezondheidsrisico’s door asbest in Nederlands leidingwater

De Gezondheidsraad ziet geen aanwijzingen voor een verhoogd risico op kanker door blootstelling aan asbest via leidingwater. De concentraties asbestvezels in Nederlands leidingwater zijn zeer laag en uit onderzoek in het buitenland blijkt dat er zelfs bij veel hogere concentraties geen sprake is van een verhoogd risico op bijvoorbeeld maag- en darmtumoren. De raad ziet dan ook geen aanleiding voor maatregelen. Het persbericht, onderzoeksrapport en een samenvatting van het onderzoeksrappor tzijn bijgevoegd. Bron: Gezondheidsraad.

Mogelijke doorstart voor PMC?

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?