Inloggen

Artikelen

Concept verslag Plenair Overleg 24-11-2022

Het concept verslag en de stukken van het Plenair Overleg van 24 november jl. zijn toegevoegd, samen met de presentatie over de nieuwe wet- en regelgeving.

Voorlichtingsbijeenkomsten Arbokerndeskundige (AKD)

Informatiebericht SZW Arboportaal voorgestelde wijzigingen asbestregelgeving

Kamerbrief over wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving

Stakeholdersoverleg LAVS (RWS) van 8 juni 2022

Op woensdag 8 juni jl. vond een Stakeholdersoverleg, via video conference plaats . Bijgaand treft u, naast het intern verslag van VIA, ook het verslag, incl. de bijlagen, van RWS aan

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?