Inloggen

Artikelen

Stakeholdersoverleg LAVS (RWS) van 8 juni 2022

Op woensdag 8 juni jl. vond een Stakeholdersoverleg, via video conference plaats . Bijgaand treft u, naast het intern verslag van VIA, ook het verslag, incl. de bijlagen, van RWS aan

Verslag Plenair Overleg van 12 mei jl.

Het concept verslag van het Plenair Overleg van 12 mei jl. is toegevoegd samen de presentatie van gastspreker Nathalie van de Poel van PMC.

Samenvatting Visiedocument Ascert 2022-2026

Samenvattend verslag Stakeholdersoverleg 31 maart 2022

Op 31 maart 2022 vond online, de tiende bijeenkomst plaats met stakeholders, die betrokken zijn bij het Nederlandse asbest stelsel. Ook de VIA neemt deel aan dit overleg.

Financieel Jaaroverzicht 2021

Op 17 februari is tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in Vianen het financiƫle jaaroverzicht 2021 gepresenteerd. De inzage termijn is vastgesteld op 4 weken na de publicatie van de jaarstukken, welke tijdens de Nieuwjaarbijeenkomst aan de leden voorgelegd zijn. Op 9 februari 2022 heeft de kascontrole plaats gevonden.

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?