Inloggen

Artikelen

Beleidsevaluatie LAVS

In opdracht van RWS is in 2023 een beleidsevaluatie voor LAVS uitgevoerd door Sira Consulting. Deze evaluatie heeft tot doel inzicht te geven in de doeltreffendheid en doelmatigheid van het LAVS systeem. Eind juni 2023, is de VIA, samen met een vertegenwoordiger van een woningbouw coöperatie geïnterviewd. Bijgaand treft u het eindrapport van Sira Consulting aan welke eind 2023 gepubliceerd is.

Position Paper: Denkrichtingen voor de implementatie van de nieuwe Europese asbestregelgeving in de Nederlandse praktijk

EPA verbiedt de meeste voorkomende vorm van kankerverwekkend asbest (bron: Washington Post)

Financiële Jaarafsluiting 2023

Tijdens het Plenaire Overleg, van afgelopen donderdag 14 maart j.l. , zijn de jaarcijfers van het financiële boekjaar 2023 gepresenteerd. Deze stukken worden hierbij nogmaals gepubliceerd. Leden kunnen tot uiterlijk 13 april hierop reageren. Indien er geen vragen of opmerkingen zijn, wordt het boekjaar 2023 na deze datum definitief afgesloten.

Werkgroep Chroom-6 - nieuwe gepubliceerde stukken

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?