Inloggen

SZW


Samenvattend verslag Stakeholdersoverleg 31 maart 2022

Op 31 maart 2022 vond online, de tiende bijeenkomst plaats met stakeholders, die betrokken zijn bij het Nederlandse asbest stelsel. Ook de VIA neemt deel aan dit overleg.

Risicobepaling van een kortdurende beroepsmatige blootstelling aan Asbest

Het RIVM heeft een literatuurstudie gedaan in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangaande de risicobepaling bij kortdurende beroepsmatige blootstelling aan asbest.

Samenvattend verslag Stakeholdersbijeenkomst van 26 november 2021

Samenvatting van de negende online Stakeholdersbijeenkomst Asbeststelsel die plaatsvond op 26 november jl.

Voortgang wijzigingen asbeststelsel

Haalbaarheidstoets Asbest

De subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek van de Sociaal Economische Raad (SER-GSW) start in 2022 een herhaling van de haalbaarheidstoets van Asbest. Volgens de procedures van de SER-GSW wordt binnen een periode van vier jaar de haalbaarheidstoets herhaald. De haalbaarheidstoets in Nederland zal worden opgestart nadat het definitief advies van ECHA/RAC is uitgebracht. Gekeken wordt dan of, in dit geval, de grenswaarde kan worden aangepast richting het streefrisiconiveau voor amfibool. Bij het vaststellen van de grenswaarde in 2017 is als voorwaarde gesteld dat de asbestbranche een programma zou opzetten voor de monitoring van asbest. Een dergelijk monitoringsprogramma is echter nooit van de grond gekomen, zo bleek uit navraag bij de branches.

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?