Inloggen

SZW


Position Paper: Denkrichtingen voor de implementatie van de nieuwe Europese asbestregelgeving in de Nederlandse praktijk

Update - Wijzigingen EU-regelgeving en beantwoording vragen Stakeholdersbijeenkomst van 8 december 2023

Hierbij een update van het Asbestcluster van SZW. In de bijlagen de antwoorden op de vragen die nog open stonden naar aanleiding van de Stakeholdersbijeenkomst van 8 december 2023 en de wijzigingen in de EU-Richtlijn.

Voorgang herziening asbeststelsel - stukken n.a.v. Stakeholdersoverleg van 8 december 2023

Op 20 december jl. hebben we u geïnformeerd over het Stakeholdersoverleg SZW van 8 december 2023. Als aanvulling treft u in de bijlagen aan: PowerPoint presentatie Stakeholderbijeenkomst, Verslag Stakeholdersbijeenkomst, Kamerbrief Voortgang herziening asbeststelsel + bijlagen en een tweetal beslisnota's van SZW inzake de EU-richtlijn asbest.

Stakeholdersoverleg SZW van 8 december jl. - Uitstel invoering SMART-ns en regelgeving

Mededeling van SZW: uitgebrachte adviezen van het VIP en 2022 en 2023

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?