Inloggen

LAVS


Beleidsevaluatie LAVS

In opdracht van RWS is in 2023 een beleidsevaluatie voor LAVS uitgevoerd door Sira Consulting. Deze evaluatie heeft tot doel inzicht te geven in de doeltreffendheid en doelmatigheid van het LAVS systeem. Eind juni 2023, is de VIA, samen met een vertegenwoordiger van een woningbouw coöperatie geïnterviewd. Bijgaand treft u het eindrapport van Sira Consulting aan welke eind 2023 gepubliceerd is.

LAVS Stakeholdersoverleg 2 juni 2023

Op vrijdag 2 juni vond een Stakeholdersoverleg, via video conference plaats. Bijgaand treft u het goedgekeurde verslag van RWS aan.

LAVS Stakeholdersoverleg 15 november 2022

Op dinsdag 15 november 2022 vond een Stakeholdersoverleg, via video conference plaats. Bijgaand treft u het goedgekeurde verslag van RWS aan.

Stakeholdersoverleg LAVS (RWS) van 8 juni 2022

Op woensdag 8 juni jl. vond een Stakeholdersoverleg, via video conference plaats . Bijgaand treft u, naast het intern verslag van VIA, ook het verslag, incl. de bijlagen, van RWS aan

Stakeholdersoverleg LAVS (RWS) van 1 maart 2022.

Op vrijdag 1maart jl. vond een Stakeholders overleg, via video conference plaats. Bijgaand treft u, naast het interne verslag van VIA , ook het verslag van RWS aan.

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?