Inloggen

SMA-rt NS


Stakeholdersoverleg SZW van 8 december jl. - Uitstel invoering SMART-ns en regelgeving

Concept verslag Plenair Overleg 24-11-2022

Het concept verslag en de stukken van het Plenair Overleg van 24 november jl. zijn toegevoegd, samen met de presentatie over de nieuwe wet- en regelgeving.

Informatiebericht SZW Arboportaal voorgestelde wijzigingen asbestregelgeving

Kamerbrief SZW - Aanpassingen asbestregelgeving

De Kamerbrief van SZW over de voorgenomen aanpassingen in de asbestregelgeving is gepubliceerd op deze site.

Terugkoppeling sessie ASCERT SMArt - NS 29 juni 2020

Op 29 juni heeft ASCERT een toelichting gegeven op de stand van zaken aangaande invoer SMArt - NS. In deze sessie, waarvoor alle belanghebbende ( saneerders, inventariseerders en opdrachtgevers) zijn uitgenodigd, is een korte toelichting gegeven op de beleidskeuzes van SZW en het door TNO ontwikkelde blootstellingsmodel.

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?