Inloggen

SMA-rt NS


Concept verslag Plenair Overleg 24-11-2022

Het concept verslag en de stukken van het Plenair Overleg van 24 november jl. zijn toegevoegd, samen met de presentatie over de nieuwe wet- en regelgeving.

Informatiebericht SZW Arboportaal voorgestelde wijzigingen asbestregelgeving

Kamerbrief SZW - Aanpassingen asbestregelgeving

De Kamerbrief van SZW over de voorgenomen aanpassingen in de asbestregelgeving is gepubliceerd op deze site.

Terugkoppeling sessie ASCERT SMArt - NS 29 juni 2020

Op 29 juni heeft ASCERT een toelichting gegeven op de stand van zaken aangaande invoer SMArt - NS. In deze sessie, waarvoor alle belanghebbende ( saneerders, inventariseerders en opdrachtgevers) zijn uitgenodigd, is een korte toelichting gegeven op de beleidskeuzes van SZW en het door TNO ontwikkelde blootstellingsmodel.

Verdiepingssessie SMA-rt ns 4 juni 2020

Op 4 juni heeft er een verdiepingssessie plaats gevonden, over het blootstellingsmodel AREAT. Aangezien er nog veel onduidelijk is over dit TNO blootstellingsmodel, hebben de verschillende stakeholders om een nadere toelichting gevraagd.

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?