Inloggen

Plenair overleg


Concept verslag en stukken Plenair Overleg van 22 juni 2023 in Nieuwegein

Financiële Jaarafsluiting 2022

Tijdens het Plenaire Overleg van afgelopen donderdag 16 maart j.l. zijn de jaarcijfers van het financiële boekjaar 2022 gepresenteerd.

Concept verslag Plenair Overleg 24-11-2022

Het concept verslag en de stukken van het Plenair Overleg van 24 november jl. zijn toegevoegd, samen met de presentatie over de nieuwe wet- en regelgeving.

Verslag Plenair Overleg van 12 mei jl.

Het concept verslag van het Plenair Overleg van 12 mei jl. is toegevoegd samen de presentatie van gastspreker Nathalie van de Poel van PMC.

Financieel Jaaroverzicht 2021

Op 17 februari is tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in Vianen het financiële jaaroverzicht 2021 gepresenteerd. De inzage termijn is vastgesteld op 4 weken na de publicatie van de jaarstukken, welke tijdens de Nieuwjaarbijeenkomst aan de leden voorgelegd zijn. Op 9 februari 2022 heeft de kascontrole plaats gevonden.

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?