Inloggen

I&W


Brief aan I&W inzake verwerking van asbesthoudend staalschroot

BELEIDSREACTIE STUURGROEP LAVS

Op initiatief van 4 partijen uit het stakeholdersoverleg LAVS ( VERAS,VVTB,VAVB en Fenelab) is, in een extra stakeholdersoverleg LAVS d.d. 29 januari 2021, aandacht gevraagd voor de wettelijke reikwijdte van het LAVS in het licht van de doelstellingen die ten grondslag liggen aan de wettelijke verplichting van het LAVS en gegeven de voorgenomen wijziging van het asbeststelsel in de arbeidsomstandighedenregelgeving.

REACTIE VIA ADVIESNOTITIE STUURGOEP LAVS

Naar aanleiding van het extra stakeholders overleg LAVS van 29 januari, is een verzoek aanvraag ingediend, gericht aan de stuurgroep LAVS, om helderheid te krijgen over de huidige doelstellingen van LAVS.

Kamerbrief voorgang sanering asbestdaken

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?