Inloggen

VIP


Mededeling van SZW: uitgebrachte adviezen van het VIP en 2022 en 2023

VIA Bestuursoverleg gevalideerde Batteryspray werkmethodes in SMA-rt

Aanleiding voor dit extra overleg is de gewijzigde Batteryspray werkmethode, die inmiddels is goedgekeurd en verwerkt in SMA-rt. Het bestuur heeft van een aantal leden vragen gekregen over de gewijzigde werkmethode en of de VIA hiervan op de hoogte was. Bijgaand treft u het interne verslag aan van 17 juli jl. met bijbehorende actielijst.

Presentatie Battery Spray tijdens Nieuwjaarsbijeenkomst van 17 februari jl.

De presentatie van Battery Spray tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van 17 februari jl. is toegevoegd.

Kamerbrief over eerste beoordeling Validatie- en Innovatiepunt Asbest

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de eerste beoordeling door het Validatie en Innovatiepunt Asbest (VIP).

Positief advies VIP voor afstandhouders en stopbuspakkingen

Het VIP heeft en positief advies afgegeven aan SZW voor de werkmethode van Battery Spray met betrekking tot het verwijderen van afstandhouders en stopbuspakkingen.

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?