Inloggen

Wet- en regelgeving


Samenvattend verslag Stakeholdersbijeenkomst van 26 november 2021

Samenvatting van de negende online Stakeholdersbijeenkomst Asbeststelsel die plaatsvond op 26 november jl.

Voortgang wijzigingen asbeststelsel

Nieuwe EU-richtlijn moet werknemers beter beschermen tegen asbest

Reactie Stichting VIA op internet consultatie asbestregelgeving SZW

De reactie van VIA in het kader van de internet consultatie asbestregelgeving door SZW is toegevoegd. VIA heeft er voor gekozen een niet-openbare reactie in te dienen.

Stortverbod asbesthoudend staalschroot

Besluit van 29 december 2020 tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005, het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?