Inloggen

Artikelen

1e Werkbijeenkomst RIVM-VIP

Vanuit het Ministerie van SZW is het verzoek gekomen om samen met het RIVM en andere belanghebbende partijen, middels 3 werkbijeenkomsten, tot een verdere inrichting van het Validatie en Innovatie Punt, kortweg VIP, te komen. Initiatiefnemer is de directie Gezond & Veilig Werken.

Overleg CCvD ASCERT 13 maart 2019

In het eerste CCvD ( Centraal College van Deskundige) overleg van 2019 is het wijzigingsvoorstel inzake het verwijderen van asbesthoudende vensterbanken besproken. Het wijzigingsvoorstel is gebaseerd op een onderzoek, welke door Aedes uitgevoerd is en waarin aangetoond is dat bij een specifieke werkmethode de grenswaarde niet wordt overschreden. Aan het CCvD is gevraagd of zij de voorgestelde schemawijziging willen inbrengen bij SZW.

1e Plenaire overleg 2019

Op dinsdag 12 maart heeft het eerste plenaire overleg 2019 plaats gevonden te Zoetermeer. Buiten de vaste agendapunten (terugkoppeling verschillende gremia) stonden ook de volgende projecten op de agenda:

Overleg Werkkamer Proces ASCERT 21 februari 2019

Op 21 februari is er een extra vergadering ingelast aan niet alle agendapunten op 5 februari behandeld konden worden. Voor de volledigheid heeft iedereen een nieuwe agenda gehad en alle bijbehorende stukken. Sommige stukken zijn t.o.v. de vorige vergadering aangepast.

Overleg Werkkamer Proces ASCERT 5 februari 2019

Op 5 februari heeft het werkkamer overleg plaatsgevonden te Nieuwengein. Er is een extra stuk ingestuurd aangaande schemawijziging rondom vensterbanken. (Agenda punt 5). De werkkamer Proces van ACSERT vergadert 4 maal per jaar.

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?