Inloggen

Artikelen

Besluit Beoordelingscie SC-547 aangaande asbesthoudende vensterbanken

Terugkoppeling sessie ASCERT SMArt - NS 29 juni 2020

Op 29 juni heeft ASCERT een toelichting gegeven op de stand van zaken aangaande invoer SMArt - NS. In deze sessie, waarvoor alle belanghebbende ( saneerders, inventariseerders en opdrachtgevers) zijn uitgenodigd, is een korte toelichting gegeven op de beleidskeuzes van SZW en het door TNO ontwikkelde blootstellingsmodel.

SZW Nieuwsbrief beleidsreactie asbeststelsel

SZW heeft op 30 april j.l. een nieuwsbrief gemaild om stakeholders te informeren over de voortgang op de beleidsreactie asbest.

Plenair Overleg van 2 juni 2020

Het concept verslag met actielijst en overige relevante stukken treft u bijgaand aan.

Verdiepingssessie SMA-rt ns 4 juni 2020

Op 4 juni heeft er een verdiepingssessie plaats gevonden, over het blootstellingsmodel AREAT. Aangezien er nog veel onduidelijk is over dit TNO blootstellingsmodel, hebben de verschillende stakeholders om een nadere toelichting gevraagd.

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?