Inloggen

ECHA Rapport (Eng.) 'Scientific report for evaluation of limit values for asbestos at the workplace'

Geplaatst op 05 februari 2021

Het ECHA rapport Beroepsmatige blootstellingslimieten – Raadplegen van OEL-aanbeveling’ is toegevoegd.

Als onderdeel van het proces voor het vaststellen van grenswaarden, stelt ECHA een wetenschappelijk rapport (Engels) op ter overweging door het Comité risicobeoordeling (RAC). Dit rapport vormt de bijlage bij het RAC-advies en vormt, samen met de informatie die tijdens het overleg is verstrekt, de basis van de plenaire besprekingen van het RAC. Dit overleg wordt gehouden om de betrokken partijen in staat te stellen commentaar te leveren op het rapport en om het RAC te ondersteunen bij het uitbrengen van een advies over grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.

Terug naar de vorige pagina

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?