Inloggen

Haalbaarheidstoets Asbest

Geplaatst op 23 juli 2021

De subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek van de Sociaal Economische Raad (SER-GSW) start in 2022 een herhaling van de haalbaarheidstoets van Asbest.

De huidige wettelijke grenswaarde voor asbest in Nederland is 2000 vezels/m³ TGG 8u en geldt sinds 1 januari 2017. Deze waarde is gebaseerd op adviezen van de SER en die van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad onderscheidt in zijn rapport twee typen asbest: chrysotiel en amfibool. De huidige wettelijke grenswaarde komt overeen met het streefrisiconiveau voor chysotiel (2000 vezels/m3) maar ligt hoger dan het streefrisiconiveau voor amfibool (300 vezels/m3).

Volgens de procedures van de SER-GSW wordt binnen een periode van vier jaar de haalbaarheidstoets herhaald. De haalbaarheidstoets in Nederland zal worden opgestart nadat het definitief advies van ECHA/RAC is uitgebracht. Gekeken wordt dan of, in dit geval, de grenswaarde kan worden aangepast richting het streefrisiconiveau voor amfibool. Bij het vaststellen van de grenswaarde in 2017 is als voorwaarde gesteld dat de asbestbranche een programma zou opzetten voor de monitoring van asbest. Een dergelijk monitoringsprogramma is echter nooit van de grond gekomen.

In ons plenair overleg van 24 juni j.l. is de aankondiging, vanuit de Subcommissie GSW, voor de haalbaarheidstoets ook besproken. Het advies om binnen 4 jaar na invoering van de grenswaarde voor amfibole opnieuw te beoordelen, komt uit het advies welke in 2014 door de subcommissie GSW afgegeven is.

Terug naar de vorige pagina

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?