Inloggen

Mededeling van SZW: uitgebrachte adviezen van het VIP en 2022 en 2023

Geplaatst op 23 november 2023

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deelt mede dat de volgende adviezen van het Validatie- en Innovatiepunt (het VIP) over validaties en innovaties op het gebied van asbest(verwijderings)werkzaamheden in de periode van 1 februari 2022 tot en met 31 december 2023 door haar zijn ontvangen en zijn overgenomen.

  1. Werkmethode voor het verwijderen van rioleringselementen met asbesthoudende voegenkit d.d. 21 april 2022 (Stichting RIONED).
  2. Aanpassingen van op 28 juli 2021 reeds gevalideerde werkmethode voor het verwijderen van verschillende hechtgebonden asbesthoudende toepassingen d.d. 22 juni 2022 (HMB Milieutechniek).
  3. Werkmethode voor het veilig verwijderen van asbesthoudende tegellijm d.d. 11 april 2023 (HMB Milieutechniek).
  4. Aanpassing van op 22 maart 2021 reeds gevalideerde werkmethoden voor het verwijderen van afstandhouders en stopbuspakkingen d.d. 23 mei 2023 (Batteryspray).

De volledige adviezen zijn te vinden op https://www.vipasbest.nl.

Terug naar de vorige pagina

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?