Inloggen

Positief advies VIP voor afstandhouders en stopbuspakkingen

Geplaatst op 02 april 2021

Op 2 juni 2020 is het Validatie- en Innovatiepunt Asbest (VIP) geopend. Partijen die nieuwe werkwijzen hebben ontwikkeld omtrent asbestsanering kunnen het VIP verzoeken die te beoordelen. Het VIP adviseert het Ministerie van SZW over de opname van die werkwijze in SMA-rt, de tool die wordt gebruikt om het risico en de te nemen maatregelen bij asbestsanering te bepalen. Op deze manier wordt de werkwijze voor landelijke toepassing gevalideerd.

In januari 2021 heeft het VIP het eerste positieve advies aan het Ministerie van SZW aangeboden. Vervolgens is er een quickscan door Inspectie SZW uitgevoerd om het advies te beoordelen op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Het resultaat van deze quickscan is eveneens positief.

Hierop heeft het Ministerie van SZW opdracht gegeven aan Ascert om de werkmethode van Batteryspray met betrekking tot afstandhouders en stopbuspakkingen in SMArt te laten opnemen.

In de bijlagen is het volledige advies van het VIP opgenomen en een samenvatting hiervan.

Terug naar de vorige pagina

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?