Inloggen

SZW


Aanpassingen asbestwet- en regelgeving

Voor een aantal keuzes betreffende aanpassingen in het asbestbeleid heeft SZW zich gebaseerd op het TNO rapport van september 2019. Reviews op dit rapport door verschillende deskundigen staan onder de aangeven link in het artikel.

Kamerbrief SZW - Aanpassingen asbestregelgeving

De Kamerbrief van SZW over de voorgenomen aanpassingen in de asbestregelgeving is gepubliceerd op deze site.

SZW Nieuwsbrief beleidsreactie asbeststelsel

SZW heeft op 30 april j.l. een nieuwsbrief gemaild om stakeholders te informeren over de voortgang op de beleidsreactie asbest.

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?