Inloggen

SZW


Mededeling van SZW: uitgebrachte adviezen van het VIP en 2022 en 2023

Overleg SZW - VIA inzake verplicht gebruik van de BS App

Nieuwe EU-richtlijn asbest

VIA Bestuursoverleg gevalideerde Batteryspray werkmethodes in SMA-rt

Aanleiding voor dit extra overleg is de gewijzigde Batteryspray werkmethode, die inmiddels is goedgekeurd en verwerkt in SMA-rt. Het bestuur heeft van een aantal leden vragen gekregen over de gewijzigde werkmethode en of de VIA hiervan op de hoogte was. Bijgaand treft u het interne verslag aan van 17 juli jl. met bijbehorende actielijst.

Informatiebericht SZW Arboportaal voorgestelde wijzigingen asbestregelgeving

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?