Inloggen

SZW


Kamerbrief over wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving

Samenvattend verslag Stakeholdersoverleg 31 maart 2022

Op 31 maart 2022 vond online, de tiende bijeenkomst plaats met stakeholders, die betrokken zijn bij het Nederlandse asbest stelsel. Ook de VIA neemt deel aan dit overleg.

Risicobepaling van een kortdurende beroepsmatige blootstelling aan Asbest

Het RIVM heeft een literatuurstudie gedaan in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangaande de risicobepaling bij kortdurende beroepsmatige blootstelling aan asbest.

Samenvattend verslag Stakeholdersbijeenkomst van 26 november 2021

Samenvatting van de negende online Stakeholdersbijeenkomst Asbeststelsel die plaatsvond op 26 november jl.

Voortgang wijzigingen asbeststelsel

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?