Inloggen

SZW


Stakeholdersbijeenkomst Asbest (SZW) van 4 juni – samenvattend verslag.

Op 4 juli 2021 vond de achtste Stakeholdersbijeenkomst Asbest plaats in digitale vorm. Bijgaand treft u het samenvattend verslag aan, waarin onder meer ingegaan wordt op de reacties vanuit de internetconsultatieronde, het Panteia onderzoek naar de onafhankelijkheid van de eindbeoordeling, de huidige ontwikkeling van SMART nieuwe stijl en de resultaten vanuit VIP (Validatie en Innovatiepunt Asbest) ,een jaar na invoer.

Reactie Stichting VIA op internet consultatie asbestregelgeving SZW

De reactie van VIA in het kader van de internet consultatie asbestregelgeving door SZW is toegevoegd. VIA heeft er voor gekozen een niet-openbare reactie in te dienen.

Positief advies VIP voor afstandhouders en stopbuspakkingen

Het VIP heeft en positief advies afgegeven aan SZW voor de werkmethode van Battery Spray met betrekking tot het verwijderen van afstandhouders en stopbuspakkingen.

Stakeholdersbijeenkomst Asbest - samenvattend verslag

Aanpassingen asbestwet- en regelgeving

Voor een aantal keuzes betreffende aanpassingen in het asbestbeleid heeft SZW zich gebaseerd op het TNO rapport van september 2019. Reviews op dit rapport door verschillende deskundigen staan onder de aangeven link in het artikel.

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?