Inloggen

LAVS


Stakeholdersoverleg LAVS (RWS) van 11 juni 2021 - samenvattend verslag

BELEIDSREACTIE STUURGROEP LAVS

Op initiatief van 4 partijen uit het stakeholdersoverleg LAVS ( VERAS,VVTB,VAVB en Fenelab) is, in een extra stakeholdersoverleg LAVS d.d. 29 januari 2021, aandacht gevraagd voor de wettelijke reikwijdte van het LAVS in het licht van de doelstellingen die ten grondslag liggen aan de wettelijke verplichting van het LAVS en gegeven de voorgenomen wijziging van het asbeststelsel in de arbeidsomstandighedenregelgeving.

REACTIE VIA ADVIESNOTITIE STUURGOEP LAVS

Naar aanleiding van het extra stakeholders overleg LAVS van 29 januari, is een verzoek aanvraag ingediend, gericht aan de stuurgroep LAVS, om helderheid te krijgen over de huidige doelstellingen van LAVS.

LAVS Stakeholdersoverleg - 13 november 2020. Update!

Vrijdag 13 november jl. vond het LAVS Stakeholdersoverleg plaats via video conference. Bijgaand treft u, naast het intern verslag van René Bekman, nu ook het het verslag van RWS aan.

Gebruikersoverleg LAVS 24 januari 2020

Op 24 januari 2020 heeft er een gebruikersoverleg plaatsgevonden. Hierin worden door gebruikers ervaringen en wensen uitgewisseld op operationeel gebied. Dit overleg wordt 3 keer per jaar gehouden. Ondanks dat opdrachtgevers niet tot de "directe" gebruikers van LAVS behoren, is er wel een vertegenwoordiger van VIA aanwezig bij de gebruikers overleggen.

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?