Inloggen

ASCERT


Overleg Werkkamer Proces ASCERT 7 mei 2019

Op 7 mei heeft het 3e werkkamer overleg plaats gevonden. In dit overleg is ook ingegaan op het voorstel van het bestuur om tot een meer procesmatige werkaanpak tussen de CCvD en Werkkamer te komen. De CCvD zal voortaan eerst aangeven of de Werkkamer energie moet steken in een voorstel en hiervoor de nodige uitgangspunten aangeven.

Overleg CCvD ASCERT 13 maart 2019

In het eerste CCvD ( Centraal College van Deskundige) overleg van 2019 is het wijzigingsvoorstel inzake het verwijderen van asbesthoudende vensterbanken besproken. Het wijzigingsvoorstel is gebaseerd op een onderzoek, welke door Aedes uitgevoerd is en waarin aangetoond is dat bij een specifieke werkmethode de grenswaarde niet wordt overschreden. Aan het CCvD is gevraagd of zij de voorgestelde schemawijziging willen inbrengen bij SZW.

Overleg Werkkamer Proces ASCERT 21 februari 2019

Op 21 februari is er een extra vergadering ingelast aan niet alle agendapunten op 5 februari behandeld konden worden. Voor de volledigheid heeft iedereen een nieuwe agenda gehad en alle bijbehorende stukken. Sommige stukken zijn t.o.v. de vorige vergadering aangepast.

Overleg Werkkamer Proces ASCERT 5 februari 2019

Op 5 februari heeft het werkkamer overleg plaatsgevonden te Nieuwengein. Er is een extra stuk ingestuurd aangaande schemawijziging rondom vensterbanken. (Agenda punt 5). De werkkamer Proces van ACSERT vergadert 4 maal per jaar.

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?