Inloggen

ASCERT


Terugkoppeling sessie ASCERT SMArt - NS 29 juni 2020

Op 29 juni heeft ASCERT een toelichting gegeven op de stand van zaken aangaande invoer SMArt - NS. In deze sessie, waarvoor alle belanghebbende ( saneerders, inventariseerders en opdrachtgevers) zijn uitgenodigd, is een korte toelichting gegeven op de beleidskeuzes van SZW en het door TNO ontwikkelde blootstellingsmodel.

Overleg Werkkamer Proces ASCERT 6 mei 2020

Op 6 mei heeft er een Werkkamer overleg plaats gevonden In die vergaderingen zijn 4 aanvragen vanuit de CCvD besproken. De werkkamer heeft nog geen definitief standpunt in kunnen nemen over alle aanvragen. De werkkamer Proces van ASCERT vergadert 4 maal per jaar.

Overleg Werkkamer Proces ASCERT 4 februari 2020

Op 4 februari heeft er een WK overleg plaats gevonden in de nieuwe samenstelling. In dit overleg heeft de voorzitter de doelstelling en de aangepaste reglementsregels nogmaals in het kort uiteengezet. De werkkamer Proces van ACSERT vergadert 4 maal per jaar.

Overleg Werkkamer Proces ASCERT 7 mei 2019

Op 7 mei heeft het 3e werkkamer overleg plaats gevonden. In dit overleg is ook ingegaan op het voorstel van het bestuur om tot een meer procesmatige werkaanpak tussen de CCvD en Werkkamer te komen. De CCvD zal voortaan eerst aangeven of de Werkkamer energie moet steken in een voorstel en hiervoor de nodige uitgangspunten aangeven.

Overleg CCvD ASCERT 13 maart 2019

In het eerste CCvD ( Centraal College van Deskundige) overleg van 2019 is het wijzigingsvoorstel inzake het verwijderen van asbesthoudende vensterbanken besproken. Het wijzigingsvoorstel is gebaseerd op een onderzoek, welke door Aedes uitgevoerd is en waarin aangetoond is dat bij een specifieke werkmethode de grenswaarde niet wordt overschreden. Aan het CCvD is gevraagd of zij de voorgestelde schemawijziging willen inbrengen bij SZW.

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?