Inloggen

Asbestdossiers

Samenvatting van deze categorie.


Publicatie NSOB rapport "Het Asbeststelsel, Gevangen door belangen?''

De NSOB ( Nederlandse School voor Openbaar Bestuur) heeft in opdracht van de belangenorganisatie voor woningbouwcoöperaties AEDES een onderzoek uit laten voeren op de functionaliteit van het huidige asbeststelsel.

Persbericht: Publieke commentaarronde voor bepaling asbest in de werkplekatmosfeer (NEN 2939)

Persbericht van NEN waarin wordt aangeven dat het normontwerp van de NEN 2939 is herzien en opengesteld voor publiek commentaar.

Persbericht: NEN 2990 voor eindcontrole na asbestverwijdering is gepubliceerd

NEN heeft een persbericht uitgegeven voor de publicatie van de NEN 2990: 2020. Hierin staan de belangrijkste wijzigingen.

Besluit Beoordelingscie SC-547 aangaande asbesthoudende vensterbanken

SZW Nieuwsbrief beleidsreactie asbeststelsel

SZW heeft op 30 april j.l. een nieuwsbrief gemaild om stakeholders te informeren over de voortgang op de beleidsreactie asbest.

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?