Inloggen

Stakeholdersoverleg LAVS 12 juni 2020

Geplaatst op 11 augustus 2020

Notulen Stakeholdersoverleg LAVS ( Landelijk Asbestvolgsysteem) waar verschillende belangen organisatie aan deel nemen. Dit overleg vindt 4 keer per jaar plaats.

Het Landelijk Astbestvolgsysteem (LAVS) is een webapplicatie waarmee het proces van inventarisatie tot en met de stort van asbest gevolgd en geregistreerd kan worden door de verschillende ketenpartijen. Inventariseerders en saneerders zijn verplicht om hun werkzaamheden in het LAVS te registreren.

Doel LAVS:

  • Beter inzicht krijgen in de aanwezigheid van asbest.
  • Transparantie in het asbestverwijderingsproces.
  • Betere naleving van de asbestregelgeving.
  • Beter toezicht op de asbestverwijdering.
  • Ondersteuning bij het doorlopen van de wettelijke procedures.
  • Informatie is zichtbaar voor alle ketenpartners die betrokken zijn bij het project

Aparte module voor Industrie.

Er worden nog steeds diverse kanttekeningen geplaatst over de haalbaarheid van de doelstellingen met betrekking tot het huidige LAVS systeem.

Ook vanuit de VIA is regelmatig aangegeven dat het huidige LAVS systeem niet geschikt is voor industriële toepassingen. Alleen via allerlei “workarrounds” kunnen sommige zaken in LAVS ingevoerd worden.

In een reactie hierop wordt door I&W aangegeven dat in het huidige krachtenveld, waarbij verschillende belangen afwegingen gemaakt moeten worden, het niet mogelijk is voor iedere stakeholder de doelen optimaal te krijgen.

Wel is er vanuit de stuurgroep LAVS, het verzoek gekomen om samen met de industrie,  de mogelijkheid voor het ontwikkelen van een aparte Industriële module binnen LAVS, te bekijken.

Op 16 juli jl. hebben wij, in een schriftelijke reactie, onze visie op de mogelijke ontwikkeling van een industriële module weergegeven.

Terug naar de vorige pagina

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?