Inloggen

Reactie Stichting VIA op internet consultatie asbestregelgeving SZW

Geplaatst op 02 april 2021

In 2018 is de beleidsreactie aangaande het functioneren van het asbeststelsel aan de Kamer gezonden. Hierin werd een pakket aan maatregelen aangekondigd met als doel een zorgvuldig asbestbeleid, waarbij wetenschappelijke inzichten over asbestrisico’s en werkwijzen centraal staan, waarbij regels eenduidig zijn en waarbij ruimte is voor innovatie.

Via deze consultatie ronde kon er tot 22 maart 2021 gereageerd worden op de aanpassingen binnen het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arboregeling, welke betrekking hebben op verwijderingsvoorschriften van asbest.

Stichting VIA heeft op maandag 22 maart jl. een brief verzonden met haar reactie op deze consultatieronde. De brief is tot stand gekomen op basis van reacties van de leden op de stukken, deelname aan een online vragenuur met SZW, overleg tussen het bestuur en onze vertegenwoordigers in het CCvD en de Werkkamers en bespreking van de conceptbrief met de leden in het Plenair Overleg van 18 maart jl. De brief treft u aan als bijlage alsmede een link naar alle reacties.

https://www.internetconsultatie.nl/asbestregelgeving/reacties

VIA heeft er voor gekozen, net als nog 3 partijen, om een niet-openbare reactie in te dienen. onze reactie staat dus niet op de lijst met 27 reacties.

Terug naar de vorige pagina

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?