Inloggen

Position Paper: Denkrichtingen voor de implementatie van de nieuwe Europese asbestregelgeving in de Nederlandse praktijk

Geplaatst op 16 mei 2024

Eind november 2023 heeft de Europese Commissie de Asbestrichtlijn uit 2009 herzien en gepubliceerd, zoals inmiddels bekend. Dit heeft voorlopig een streep gezet door de herziening van het Certificatiestelsel Asbest, waaraan al ruim 6 jaar wordt gewerkt. Het Ontwerpbesluit tot wijziging van de asbestregelgeving wordt ingetrokken, heeft de Minister van SZW laten weten aan de Tweede Kamer.

De asbestbranche – vertegenwoordigd in VOAM, VERAS, VVTB, VAVB en Fenelab – heeft het
initiatief genomen om gezamenlijk een visie op hoofdlijnen uit te werken over hoe de nieuwe Europese
asbestregelgeving kan worden geïmplementeerd. Deze visie is uitgewerkt in het bijgevoegde position paper.

Zij hebben daarbij de uitvoeringspraktijk als vertrekpunt genomen. De branche ziet deze ontwikkeling als
een kans om de Nederlandse asbestregelgeving te verbeteren. Daarbij kunnen goede elementen uit de
bestaande regelgeving en voorgenomen stelselwijziging worden behouden. Knelpunten in de huidige
regelgeving en het Certificatiestelsel moeten worden opgelost.

Terug naar de vorige pagina

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?