Inloggen

Persbericht: Publieke commentaarronde voor bepaling asbest in de werkplekatmosfeer (NEN 2939)

Geplaatst op 28 oktober 2020

Het Nederlandse normontwerp over de bepaling van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht bij het werken met of in de directe omgeving van asbest of asbesthoudende producten, met behulp van microscopische technieken, is herzien en opengesteld voor publiek commentaar. Tot 1 januari 2021 hebben belanghebbenden de mogelijkheid om commentaar in te dienenvia de website van NEN. VIA leden kunnen hun commentaar indienen bij haar vertegenwoordigers in de NEN Cie Asbest in Lucht.

Terug naar de vorige pagina

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?