» Leden inloggen

positionering

Het doel van Stichting VIA is dat industriële aspecten op adequate wijze hun weerslag vinden in de relevante regelgeving over de aanwezigheid van asbest en schadelijke vezels. Hierbij kan -niet uitputtend- gedacht worden aan normen zoals afkomstig van NEN, certificeringschema’s zoals afkomstig van Ascert, grenswaarden, wetten en wettelijke besluiten/reguleringen etc.

Stichting VIA stelt zich ten doel om daar waar dit speelt aan tafel te schuiven en op basis van inhoudelijke deskundigheid (zoals door arbeidshygiënisten en hoger veiligheidskundigen) deel te nemen aan de totstandkoming van regelgeving.

Stichting VIA maakt deel uit van een scala aan werkgroepen en commissies bij NEN en Ascert, overlegt op diverse niveau’s met ministeries als EZ, I&M en (I)SZW, neemt op ad-hoc basis deel aan commissie-overleg bij de SER etc.

vorige pagina