» Leden inloggen

Over Stichting VIA

Aanleiding voor de oprichting

VIA Bedrijven met industriële installaties constateerden in toenemende mate dat in regelgeving over asbest en schadelijke vezels niet of nauwelijks rekening werd gehouden met de industriële aspecten. De focus ligt meestal op schadelijke vezels in gebouwen terwijl schadelijke vezels in een industriële omgeving specifieke aspecten met zich meebrengen.

Er is sprake van een risico dat, behalve het gezondheidsschadelijke aspect van asbest, ook veroorzaakt wordt door bv. chemicaliën, hoge/lage temperaturen, hoogspanning, draaiende delen etc. Daarnaast betreft het veelal installaties waar niet zonder consequenties voor de continuïteit van een productieproces een asbestinventarisatie kan worden uitgevoerd of zelfs eventueel aanwezig asbest kan worden verwijderd. De financiële gevolgen van stilstand kunnen aanzienlijk zijn en langere stilstand kan zelfs uit maatschappelijk oogpunt hoogst onwenselijk zijn. Verder speelt het praktische aspect dat asbestverwijdering, waarbij sprake is van een containment, ruimtelijk niet altijd te realiseren is. Kortom, er is sprake van diverse aspecten waarin de industriële omgeving maakt dat de praktijk omtrent asbest drastisch afwijkt van die binnen de bebouwde omgeving.

Uit contacten hierover binnen diverse industriële sectoren is het initiatief ontstaan om ten aanzien van (het overleg over) de regelgeving inzake asbest en schadelijke vezels samen te gaan werken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van Stichting VIA begin 2015.

vorige pagina